Translate

BSE-NSE Ticker

Wednesday, June 11, 2014

HUF - એચયુએફ બનાવો - Save Tax

આ હિન્દૂ સંયુક્ત કુટુંબ (એચયુએફ) માળખું કર બચાવવા માટે ખૂબ જ અસરકારક માર્ગ છે અને ઘણા લોકોને એચયુએફસ બનાવવા લાયક હોય છે, પરંતુ કારણ કે જાગૃતિ અભાવ ન કરી શકો.અમે HUF ના બનાવટ પ્રક્રિયાગત વિધિ અને લાંબી પ્રક્રિયા ઘણો જરૂરી છે લાગે છે કે ઘણી વખત તેથી તેને ટાળવા પ્રયાસ કરો.હું લગ્ન તમારા જીવન માટે નસીબ લાવે છે કે નહીં ખબર નથી કે શું છે, પરંતુ કર પાસું એચયુએફ લગ્ન મેળવવા માટે સૌથી મોટી ભેટ છે.પરિચય:એક એચયુએફ આપમેળે વ્યક્તિ married.Which એક હિન્દૂ પુરૂષ એક એચયુએફ બનાવવામાં વિચાર પરંતુ એક હિન્દૂ સ્ત્રી માટે લગ્ન કરવા માટે કંઈ કરવાની જરૂર અર્થ એ થાય નહીં ક્ષણ રચના છે. તે બધા હિન્દુઓને સરકાર અથવા હિન્દૂ લો મેળવી છે કે એક લગ્ન ભેટ છે. એચયુએફ બનાવવા માટે બાળકો હોય એ જરૂરી નથી.તેઓ હિન્દૂ કાયદા દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવે છે છતાં પણ શીખ, જૈન અને બૌદ્ધ પણ ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ હેઠળ એક HUF બનાવી શકો છો.એચયુએફ શું છે??એક એચયુએફ એક અલગ અને અલગ કર એન્ટિટી છે. એક HUF ના આવક એકલા નથી અને તેના સભ્યો કોઇ હાથ માં HUF ના હાથ માં આકારણી કરી શકાય છે. કુટુંબ બાબતો વ્યવસ્થા જે કુટુંબના સૌથી વરિષ્ઠ સભ્ય કર્તા કહેવાય છે. ન્યુનત્તમ જરૂરિયાત એચયુએફ બનાવવા માટે બે લોકો (ઓછામાં ઓછી એક પુરૂષ સભ્ય) છે.એક coparcener જન્મથી વારસામાં શું કુટુંબ, ના સંયુક્ત મિલકત રસ મેળવે છે અથવા તો પરિવાર દ્વારા હસ્તગત જે એચયુએફ, એક સભ્ય છે.Coparceners (HUF ના સભ્ય) અધિકાર HUF ના પાર્ટીશન દાવો હોય છે. Coparceners એક કર્તા અને નીચેના ચાર ડિગ્રી અંદર તેમના વંશપરંપરાગત વંશજો સમાવેશ થાય છે:

    
1 લી ડિગ્રી: પ્રથમ વખત પૂર્વજોની મિલકત ધારક - કર્તા
    
2 ડિગ્રી: પુત્ર (ઓ) અને કર્તા ડોટર ઓફ (ઓ)
    
3 જી ડિગ્રી: પૌત્ર (ઓ) આ કર્તા ની
    
4 થી ડિગ્રી મહાન પૌત્ર (ઓ) આ કર્તા નીએક પુત્રી, તેમના લગ્ન પછી, તેમના પિતાના HUF એક coparcener રહેશે અને તે જ સમયે, તેના પતિના HUF માં સભ્ય બનવા કરી શકો છો. કર્તા મૃત્યુ ઘટનામાં અને કોઇપણ પુરુષ સભ્ય ગેરહાજરીમાં, બે સ્ત્રીઓ એચયુએફ ચાલવાનું ચાલુ કરી શકો છો અને વરિષ્ઠ સ્ત્રી કર્તા તરીકે લઈ શકો છો. તેમના પિતા એચયુએફ એક coparcener બાકી જ્યારે પુત્ર તેના પોતાના એચયુએફ બનાવી શકો છો.મૂડી પ્રેરણા:એચયુએફ માટે પેદા મૂડી - અહીં એચયુએફ ઓપરેટિંગ શરૂ કોઈને માટે સૌથી મુશ્કેલ ભાગ આવે છે.આ અસ્કયામતો માંથી અથવા તેના રોકાણ પેદા અન્ય કોઇ રકમ (2) આવક વેરા અિધિનયમની કલમ 64 હેઠળ વ્યક્તિગત વ્યક્તિગત આવક માં સહકારથી કામ કરવું છે અને તેથી તે મુજબ કરપાત્ર આવશે એક એચયુએફ તેમના પોતાના અંગત અસ્કયામતો અથવા ભંડોળ ફાળો ન જોઈએ.પરંતુ એક રીતે છે - આવક આ અસ્કયામતો માંથી અથવા (ટેક્સ ફ્રી બોન્ડ જેવા) એક કર મુક્ત આવક તેના રોકાણ પરિણામો પેદા જો એક એચયુએફ તેમના વ્યક્તિગત અસ્કયામતો અથવા ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરી શકે છે અને તેથી કોઈ પણ કર કોઈ તક છે કરપાત્ર આવક સમન્વયમાં કારણે જવાબદારી.આ કર મુક્ત આવક પછી પણ કરપાત્ર આવક કમાવી ફરી રોકવામાં કરી શકાય છે અને આખરે આવક બધા સમન્વયમાં જોગવાઈઓ બહાર નીચે આવી જશે.કુટુંબ બધા સભ્યોને લાભ માટે જ ભેટ અથવા ઉત્તરાધિકારી ખાસ એચયુએફ વાળવામાં જોઈએ. એચયુએફસ પાંચ અજાણ્યા પાસેથી લેવામાં ભેટ ની કિંમત રૂપિયા કરતાં વધી જાય કર ચૂકવવા જવાબદાર છે. 50,000. આ અજાણ્યા પાસેથી ભેટ લેવા HUF માટે એક મર્યાદા હોય છે, ઊંચી કિંમત ભેટો આ HUF ના સભ્યો ન હોય તેવા સંબંધીઓ પાસેથી લઈ શકાય છે.અહીં સંબંધીઓ ની કેટેગરીમાં આવે છે જે લોકો યાદી છે:

    
કર્તા પત્ની
    
કર્તા ના ભાઈ (ઓ) અથવા બહેન (ઓ)
    
ભાઈ સાળીઃ ઈન અથવા બહેન સાળીઃ કર્તા ના
    
કર્તા તાત્કાલિક અંકલ (ઓ) અથવા કાકી (ઓ)
    
તાત્કાલિક અંકલ કાયદો ઈન અથવા કાકી સાળીઃ કર્તા ના
    
વંશપરંપરાગત ચડતી અથવા કર્તા અથવા કર્તા પત્ની ના વંશજએક પિતા પણ ભેટ તેમના પુત્ર એચયુએફ નાણાં પરંતુ ભેટ વ્યક્તિગત તરીકે નથી અને પુત્ર માટે એ છોકરાના એચયુએફ કરવામાં આવેલ છે કે ભેટ ખત માં સ્પષ્ટ કરવાની જરૂર છે. મૂળ મિલકત HUF ના આકારણી હોઇ શકે છે અને આ મિલકત પર મળતું આવક એચયુએફ ની આવક તરીકે વર્ગીકૃત કરી શકાય છે. આ મૂળ ગુણધર્મો કોઈપણ વેચવામાં આવે છે, જેમ કે વેચાણ પર પ્રાપ્ત નાણાં એચયુએફ પરિવહન જોઇએ.એચયુએફ સાથે કેવી રીતે શરૂ કરવા માટે?એક એચયુએફ ચલાવવા માટે તૈયાર બે પાત્ર કુટુંબ સભ્યો છે એકવાર, કરવા માટે પ્રથમ વસ્તુ HUF ના નામ એક પાન કાર્ડ માટે અરજી અને અલગ બેન્ક એકાઉન્ટ ખોલી હોય છે.એક પણ અરજી માટે, અનુ યોગ મી તારીખના તમામ coparceners ના નામ, પિતાનું નામ અને સરનામું કહેતી કર્તા દ્વારા એક સોગંદનામું એચયુએફના ઓળખ દસ્તાવેજ સાબિતી તરીકે પર્યાપ્ત માનવામાં આવે છે. પણ, કર્તા ની ઓળખ અને સરનામું સાબિતી એચયુએફના સરનામા સાબિતી તરીકે ગણવામાં આવશે.પછી, સંબંધીઓ કે અજાણ્યા પાસેથી ભેટ અથવા ઉત્તરાધિકારી માટે માગી શરૂ તમારી પોતાની મૂડી infusing પર રાખવા, એચયુએફ માટે પરિવારના અસ્કયામતો / ગુણધર્મો પરિવહન અને તમે ધ્યાનમાં આવક જોગવાઈઓ ના સમન્વયમાં રાખવા શકે તેવા સંભવિત તમામ વસ્તુઓ નથી.(જો તમે અમને આ સરનામે જરૂર હોય તો સોગંદનામું બંધારણ માટે પૂછો)એચયુએફસ કપાત / મુકિત મળવાની અને સાચવો કર દાવો કરી શકે છે જે હેઠળ વિભાગો / બનાવેલીપહેલેથી જ ઉલ્લેખ કર્યો છે, એક HUF એક અલગ અને ભિન્ન કર એન્ટિટી છે અને માત્ર કોઇ અન્ય રહેઠાણ વ્યક્તિગત કરદાતા જેમ જ, તે પણ રૂ મૂળભૂત કર મુક્તિ ભોગવે છે. 2,00,000. બીજા બધા કર સ્લેબને પણ એક વ્યક્તિ માટે બરાબર જ છે. અહીં વ્યક્તિઓ અને એચયુએફસ માટે ટીડીએસમાં દર બતાવે છે કે Bemoneyaware એક ઉપયોગી કડી છે.વિભાગ 80C: એચયુએફસ સુનિશ્ચિત બેન્ક સાથે ઈએલએસએસ, ULIPs, પરંપરાગત વીમા યોજના, NSC અથવા 5 વર્ષ બેન્ક એફડી પૈસા રોકાણ કરીને કલમ 80 સી હેઠળ કર મુક્તિ દાવો કરી શકે છે. એચયુએફ દ્વારા લેવામાં હાઉસિંગ લોન પર મુખ્ય ચુકવણી પણ આ વિભાગ હેઠળ દાવો કર્યો કરી શકાય છે. એચયુએફસ હવે PPF રોકાણ કરવાની પરવાનગી નથી.કલમ 80 ડી: આ HUF ના સભ્યો એક કુટુંબ floater નીતિ લેવા અને તેના પ્રીમિયમ માટે એચયુએફ પગાર કરી અને ખૂબ કર લાભ આનંદ કરી શકો છો.વિભાગ 80DD: એચયુએફ કોઈપણ આધારિત સભ્ય સામાન્ય રીતે (40% થી ઓછી નિષ્ક્રિય નથી) નિષ્ક્રિય છે અને HUF તબીબી સારવાર, તાલીમ અને કે અપંગ સભ્ય સુધારણા માટે ખર્ચ કરે છે, તો પછી એચયુએફ રૂ કપાત દાવો કરી શકે છે. આ વિભાગ હેઠળ 50K. સ્થિતિ (અવર્સમાં 80%) એક ગંભીર અપંગતા હોય તો એચયુએફ રૂ કપાત દાવો કરી શકે છે. 100,000.વિભાગ 80TTA: રૂ બચત બેંક એકાઉન્ટ જમા નાણાં પર મળતું વ્યાજ. 10,000 p.a. પણ એક એચયુએફ માટે મુક્તિ છે.વિભાગ 24 (ખ): હાઉસિંગ લોન પર વ્યાજ: એક એચયુએફ એક રહેણાંક મિલકત ખરીદી માટે લોન લે છે, તે રૂ કપાત દાવો કરી શકે છે. હાઉસિંગ લોન પર વ્યાજ સંદર્ભમાં 150,000.ભાડે સંપત્તિ પર 30% સ્ટાન્ડર્ડ કપાત: એક એચયુએફ તે મિલકત બહાર ભાડા દ્વારા કમાય ભાડા આવક 30% ની સ્ટાન્ડર્ડ કપાત દાવો કરી શકે છે.એક હાઉસ પ્રોપર્ટી પર મૂડી લાભો: એચયુએફ ઉક્ત મિલકત વેચવાની બે વર્ષની અંદર અન્ય મિલકત ખરીદવાની પ્રક્રિયા રોકાણ જો ઘર મિલકત સાચવી શકાય છે વેચાણ દ્વારા કરવામાં કેપિટલ ગેઈન્સ પર ટેક્સ. આ નાણા પણ 3 વર્ષ એક લોક ઈન સમય સાથે વિક્રમી અને NHAI દ્વારા ઓફર મૂડી લાભ બોન્ડ્સમાં રોકાણ કરી શકાય છે. આ બોન્ડ પર વ્યાજ આવક એચયુએફ એક કરપાત્ર આવક તરીકે ગણવામાં આવશે.નીચે કોષ્ટક 30% ટેક્સ કૌંસ માં વ્યક્તિગત આવક અંતિમ કરવેરા પેટે ઘટે બે એકમોને વચ્ચે વિભાજિત કરી શકાય છે કેવી રીતે બતાવે છે:કેટલાક અન્ય ખાસ પોઇંટ્સ

    
કર્તા એચયુએફ દિવસ બાબતો દિવસ વ્યવસ્થા તેમની સેવાઓ માટે વાજબી પગાર ચૂકવવામાં આવશે શકો છો. આ પગાર તેમના વ્યક્તિગત આવક ગણવામાં આવશે, પરંતુ તે જ સમયે તે HUF ના પુસ્તકો માંથી એક ખર્ચ તરીકે અધિકતમ.
    
માત્ર એક સભ્ય અથવા coparcener એક HUF નથી રચના કરી શકે છે. ઓછામાં ઓછા બે સભ્યો અને એક ઓછામાં ઓછા પુરૂષ સભ્ય હોય છે.
    
એચયુએફ તેની સંપૂર્ણ પુરૂષ સભ્ય મૃત્યુ પછી પણ બે સ્ત્રીઓ સાથે તેના સામાન્ય કામગીરી રાખી શકો છો.
    
આ હિન્દૂ ઉત્તરાધિકાર (સુધારો) ધારો 2005 એક પુત્રી હવે પણ coparcener સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે છે, જે પરિણામે વારસો ના બાબતોમાં નર અને માદા માટે સમાન અધિકારો આપવામાં આવી છે.
    
એક એચયુએફ એક પેઢીમાં ભાગીદાર ન બની શકાય છે પરંતુ કર્તા કરી શકો છો.

તે કર બચાવવા માટે ખૂબ જ કાર્યક્ષમ અને સારો માર્ગ છે કારણ કે તે એક એચયુએફ બનાવવા લાયક છે અને કર ચૂકવે જે એચયુએફ અને દરેકને, ઓનલાઇન માટે આવે છે આ કેટલીક મહત્વપૂર્ણ પાસાઓ હતા, ખૂબ આ વિકલ્પ વિચારવું જોઇએ.HUF ના ગેરલાભ"તેઓ પાર્ટીશનના નથી કરી શકો છો તેમ છતાં એક સહ parcener એચયુએફ મિલકત પાર્ટીશન માંગણી તો, બીજી coparceners, સંમત હશે"એચયુએફ માત્ર નાણાકીય મિલકતો (શેર, રોકાણ, ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ્સ, વગેરે) છે, સોના અને રોકડ, તે સરળતાથી સહ પાર્સનર્સે વચ્ચે વહેંચી શકાય છે. અસ્કયામતો સ્થાવર મિલકત કે ચાલતી બિઝનેસ સમાવેશ થાય છે, તો તે તેમને વિભાજિત કરવા માટે ખૂબ જ સરળ નથી. મૂળ મિલકત સહ પાર્સનર્સે માટે એક શેર આપી વેચી જરુર છે.

1 comment:

Anonymous said...

અમે વિશ્વના કોઇ પણ ભાગ માટે લોન આપે, અમે તમામ પ્રકારના અને લોન અમારી વૃદ્ધિ 2% અમારો સંપર્ક કરો આ સરનામું ઈ મેલ સુવિધાજનક વળતર ના પ્રકાર આપે છે: judithloancompany@gmail.com
લોન અરજદાર જોઈએ છીએ નીચેનું ફોર્મ ભરો
ઋણ લેનારાઓ માહિતી *
* નામ: * ......................
* સેક્સ * .............................
* ઉંમર * .............................
* નામ * ..................
* સંપર્ક: * ................
* દેશ * .........................
* ફોન: * .......................... *
* લોન માટે જરૂરી: .......... *
* લોન સમયગાળો: .................. *
* વાર્ષિક આવક: * ..................
* વ્યવસાય: .......
લોનની હેતુ: અમે આ સરનામું ઈ મેલ કરવા માટે તમારા તાત્કાલિક જવાબ રાહ જોવી: judithloancompany@gmail.com

Economic Event Calendar

Economic Calendar >> Add to your site

Best Mutual Funds

Recent Posts

Search This Blog

IPO's Calendar

Market Screener

Industry Research Reports

NSE BSE Tiker

Custom Pivot Calculator

Popular Posts

Market & MF Screener

Company Research Reports